2012. február 14., kedd

Kegyetlen kegyelet

Amint azt egy korábbi postomban is említettem, pár éve még Erdőkertesen volt a gyülekezet, egy idős néni házában. Nagyon családias és szeretetteljes volt akkoriban a légkör a gyülekezetben, és talán ehhez az is hozzájárult, hogy szerényebb királyságtermünk volt. Linóleum, régi recsegő székek és télen hideg, de mégis jobb volt szerintem. Az idős nénit, Annuskának hívták, és Jehova őszinte szolgálója volt már ki tudja mióta… több évtizedig volt Jehova követője. A gyülekezeti fiatalok (amikor még voltak) rendszeresen meglátogatták, bevásároltak neki és felolvastak neki a Bibliából és a kiadványokból, mert már rossz volt a szeme. Jómagam is látogattam testvéremmel és édesanyámmal, örültünk, hogy segíthetünk. Emlékszem mindig sütött süteményt vagy csinált pattogatott kukoricát. Voltak pintyei egy kalitkában, azokat meg kellett etetnem vagy letakarnom, és voltak tyúkok is a kertben, sőt szőlő is, így néha egy kis kerti munka is jutott nekünk. Annuska nagyon szerette a növényeket, sok ritka virágja és gyógynövénye volt, igazi herbáriuma volt, emlékszem mennyit kertészkedtek anyummal. Szívesen segített neki mindenki. Máig emlékszem az állandó kenőcsszagra, ami a szobájában volt, akkor gyerekként nem szerettem, de most kedves emlék. 
A gyülekezet aztán Veresegyházra költözött, egy ideig hordták autóval, aztán már nem. Már csak kevesen látogatták. A gyülekezetből kihunyt a szeretet. Problémává vált, kellemetlenné.
Annuska annyira szerette Jehovát, hogy a végrendeletében az ingatlanját, a Magyarországi Jehova Tanúi Egyháznak adományozta, oly módon, hogy az övé volt a holtig tartó haszonélvezeti jog, és továbbra is az ingatlanban lakhatott élete hátralevő részében.Őrtorony 2009. november 15.

Vidám, szívből jövő adakozás

FELTÉTELHEZ KÖTÖTT ADOMÁNYELRENDEZÉS
  Pénz letétbe helyezhető úgy, hogy a kedvezményezett a fiókhivatal jogi képviselője. A pénz a világméretű munkában kerül felhasználásra, de az adományozó kérésére visszatéríthető. További felvilágosításért, kérjük, fordulj a fiókhivatalhoz a megadott címen.
EGYÉB LEHETŐSÉGEK
Biztosítás: Életbiztosítási vagy nyugdíj-előtakarékossági kötvény kedvezményezettjeként meg lehet nevezni a Magyarországi Jehova Tanúi Egyházat.
Bankszámlák: Bankszámlákon levő összegek és letéti jegyek értéke elhalálozás esetén kifizethető a Magyarországi Jehova Tanúi Egyháznak a helyi banki előírásoknak megfelelően.
Részvények és kötvények: Részvények és kötvények adományozhatók a Magyarországi Jehova Tanúi Egyháznak, akár oly módon, hogy a részvény vagy a kötvény az egyháznak szánt feltétel nélküli adomány, akár olyan elrendezés alapján, amely szerint a haláleseti kedvezményezett az egyház. Az ilyen elrendezésről értesíteni kell a fiókhivatalt.
Ingatlan: Ingatlant is lehet a Magyarországi Jehova Tanúi Egyháznak adományozni, akár oly módon, hogy ez az adományozó feltétel nélküli ajándéka, akár oly módon, hogy az adományozóé a holtig tartó haszonélvezeti jog, és az adományozó továbbra is az ingatlanban lakik élete hátralevő részében. Ingatlan átíratása előtt, kérjük, az adományozó lépjen kapcsolatba a fiókhivatallal.
Végrendeletek: Ingatlan és ingó vagyon is hagyható a Magyarországi Jehova Tanúi Egyházra törvényes végrendelet által. A végrendelet egy példányát kérjük a fiókhivatalnak elküldeni.
  Mindezekkel az egyéb elrendezésekkel kapcsolatban a Magyarországi Jehova Tanúi Egyház könyvelési osztályát kérjük értesíteni, és a fontosabb dokumentumokból kérünk egy példányt nekik elküldeni.
Adókedvezményt biztosító közcélú adományozás: Ha egy adózó magánszemély vagy társas vállalkozás közcélú adományt szeretne a Magyarországi Jehova Tanúi Egyháznak adományozni, amely később adókedvezmény igénybevételére jogosítja fel, kérhet egy erre vonatkozó csekket és tájékoztatást a helyi gyülekezet titkárától, vagy a fiókhivatalhoz fordulhat. Akár csekken, akár banki átutalással küldi az adományt, fel kell tüntetni az adózó nevét, állandó lakcímét és adóazonosító jelét, valamint a támogatott célt, amely a következő: „Adomány bibliaoktatásra, hitéleti helyek építésére és működtetésére”. A fiókhivatal jogi képviselete, az egyház, igazolást fog küldeni az adóévben befizetett közcélú adományokról, amelyet az adókedvezmény érvényesítéséhez lehet felhasználni.
Rendelkezés a személyi jövedelemadó egy százalékáról: Sokaknak lehetőségük van arra, hogy rendelkezzenek a személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a támogatni kívánt Magyarországi Jehova Tanúi Egyház javára. Az adóhivatal által biztosított rendelkező nyilatkozatra az egyház technikai számát kell felírni, amely a következő: 0406. A nyilatkozaton – amelyet az adóhatósághoz kell eljuttatni – fel kell tüntetni az adózó nevét és adóazonosító jelét.
  Az adó másik egy százalékát a Nemzetközi Bibliakutatók Magyarországi Társaságának lehet felajánlani. Ebben az esetben a felső nyilatkozatra a következő adószámot kell írni: 18066933-1-42. Ez a szervezet már évek óta gondoskodik arról, hogy a külföldi nyomdáinkban készült bibliai irodalom eljusson Magyarországra.
  Az adományozásnak ezek a fajtái rendszerint némi tervezést kívánnak az adományozó részéről. Sokan tudták támogatni Jehova Tanúi világméretű munkáját azáltal, hogy értekeztek a saját jogi vagy adótanácsadójukkal, és így maximálisra tudták növelni az adókedvezményüket. Annak érdekében, hogy segíteni tudj azoknak, akik az adományozás valamilyen formájával támogatni szeretnék Jehova Tanúi világméretű munkáját, kérjük, vedd fel a kapcsolatot az országodban működő fiókhivatallal.
Magyarországi fiókhivatal:
Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
1631 Budapest, Pf. 20
Telefon: 06-1-401-1100Annuska nem régen halt meg…

A vének anélkül, hogy összeültek volna megbeszélni a teendőket, Tibi bácsira, egy véntestvérre bízták az intézkedést. Ő amolyan mindenes a gyülekezetben, és kevés dologban BOTLIK meg (aki veresegyházi érti). El is intézett mindent…
Annuska az utolsó napjaiban, elmondta a látogatóinak, hogy azt szeretné, ha koporsós temetése lenne, nem szeretné, ha elhamvasztanák, úgy temessék el mint a férjét. Legbensőbb barátnőinek elmondta, hogy hol tartja az aranyakat, hogy megtalálják.

Tibi bácsi intézkedett. Annak ellenére, hogy Annuska csak az ingatlant hagyta a szervezetre, Tibi bácsi véntestvér fogta a kis utánfutóját, és elkezdte darabolni, fűrészelni a fa ingóságokat tüzelőnek, és kipakolta a berendezést is. Tette mindezt úgy, hogy jogilag és hivatalosan az összes ingóságot Annuska vak fia örökölte volna, aki már nem gyerek. A fiatal lány, aki tudott az aranyakról, elment Annuska házához amikor ott volt a vén, hogy megmondja a véntestvérnek, hogy azok hol vannak. Tibi bácsi azonban nem engedte be, és elhajtotta, hogy semmi keresnivalója nincs itt. Érthető okokból…

Tibi bácsi azt is elintézte, hogy Annuskát elhamvasszák. El is hamvasztották. Manapság egy koporsós temetés 500-600 ezer forint körül van, míg egy hamvasztás körülbelül 250-300 ezer forint. Sokat spórolt rajta a szervezet, elvégre válság van, nem? Manapság sokat jelent az a 200 ezer forint. Az mellékes, hogy egy 20 milliós házat hagyott Annuska rájuk? Természetesen, az új telek, és királyságterem építésének kölcsöne az amerikai fiókhivataltól van, [(izraeli-)] amerikai pénzből (nekik kamatozik Európa, igen), amit minden hónapban törleszt a gyülekezet, 50 millió feletti összegről van szó amibe, ha sikerül eladni, Annuska házának az ára is belefizetődik, nagy valószínűséggel.

Egy ember végakarata a szemét, ateista, nagy-babiloni és sátáni világiak számára is szent, nem igaz? A fronton a katonák az ellenségüket is méltósággal temetik el, nem? Az ingósági örökösödési jogot Jehova Tanúi véneinek nem kell figyelembe vennie? Egy halott ember végakaratát és méltóságát tiszteletben kell tartaniuk Jehova Tanúinak? Erre nem kéne még jobban odafigyelni, ha az illető még rá is hagyta az ingatlanját a szervezetre? Isteni viselkedés ez? Jézusi példát mutat ez? A szeretet szelleme ez?
Vén az ilyen, aki ilyeneket tesz?
…sajnos igen!

Még a sok tévtanítást lenyelt és rengeteg próbát, háborút kiállt, több évtizede szolgáló idős testvérek és testvérnők is F E L H Á B O R O D T A K!!! (nem csak az ilyen magamfajta júdások)

Egyet találhattok, hogy mi lett az eredménye.
Előadás, melyet természetesen nem az eljáró vén tartott. Előadás mely arról szól, hogy ne háborogjunk, ne zúgolódjunk, és ne kérdőjelezzük meg a vének és Jehova szervezetének tisztaságát. Bizony ám, a testvéreket figyelmeztették, helyre igazították! Ha nem ismerünk minden részletet kedves testvérek az addig pletyka! És Jehova szervezetében nincsen helye rosszízű pletykának… 
Csak ilyen álszent, ravasz, kapzsi, erkölcstelen és hataloméhes vezetőknek, igaz testvéreim?

RENDBEN, akkor ne pletykálkodjunk, maradjunk a köztudott tényeknél!!!
Annuska koporsós temetést kért? Igen!
Elhamvasztottátok? Igen!
Az ingatlant hagyta rátok? Igen!
Kipakolta a véntestvér az ingóságokat? Igen!
TUD EZEKRŐL MINDENKI? IGEEEEN!

ÉS TÖRTÉNT VALAMI???   NEEEEEEM!!! A gyülekezet helyreigazításán kívül persze.


Olvasóim.
Olyan szinten fel vagyok háborodva, hogy egy ehhez a posthoz hasonló terjedelmű káromkodást tudnék írni. Nem írok.
Ezt is el lehet tussolni? Ezt is meg lehet tenni?
A mellkasomban érzek valamit… ki nem sírt sírást, elsuttogott ordítást, néma üvöltést, be nem gyógyuló sebet, mélyre döfött tőrt, véget nem érő fuldoklást, örökké tartó élve égetést, hegyeket mozgató erőt, elemi gyűlöletet, csalódást, szánalmat irántuk, sajnálatot, igazságot és igazságtalanságot… mindezek egyvelege, ez egy leírhatatlan érzés, ez képzett ki, ez az évtizedek óta gyűlő erő, ez élteti küldetésem. Sokkal nagyobb, mint ahogy leírtam, vagy, ahogy a szöveg vissza tudná adni. Sokkal nagyobb, és talán most, e post végére a te szívedet is megérintette ez az érzés. Talán egy könnycsepp is összegyűlt. Érezz így évekig és megértesz majd…

Egyetlen kérdésem maradt: miért?

 
Isten áldja meg Annuskát! Nyugodjék békében...

 


 A testvérnő vak fiának sikerült megszerezni az elérhetőségét, felveszem vele a kapcsolatot és megkérdezem a személyes véleményét. A temetésről videó is készült, ezt is szeretném megszerezni, mivel többen is úgy tudják, hogy Tibi bácsi kézzel kaparta ki a földet az urnának. Valószínűleg (amellett, hogy gyalázatos) ez is törvénytelen, hiszen tudomásom szerint csak temetkezési alkalmazott temethet. Ezeknek még utánajárok...
2010.11.19. telefonos kérésre:
Annuskához Tibi bácsi is járt, sok mindenben segített, szivattyút javított, stb. Annuskát Tibi bácsi találta meg, két nappal a halála után. Tibi bácsi felvette a kapcsolatot Annuska vak fiával, akit megkérdezett a temetés módjáról. A fia nem tudta, hogy Annuska milyen temetést szeretett volna, így a hamvasztás mellett döntöttek közösen. A temetőben Tibi bácsi előre kiásta az urna helyét, azonban időközben azt valaki visszatemette, így ezért kellett a temetésen a kezével (eszköz hiányában) újra kiásnia a gödröt.
2010.11.26. ezzel szemben kiderül, hogy a véntestvér vén fia rosszul tudta, hiszen ott volt az eszköz, egy gyomlálókapa! A temetés képekben:

update: A vént 2011-ben a gyülekezet és az én közbenjárásom hatására leváltották tisztségéből.

2 megjegyzés:

 1. Vidám szívből jövő adakozás? Na menjetek ti a jó k..va anyátokba már ne is haragudjatok...ébredjetek már fel, hogy mi mozgat benneteket a háttérben. Egy mocskos anyagias világ szolgái vagytok ti is...

  VálaszTörlés
 2. Az Utolsó Idők! című könyv UNITED P C KIADÓ
  Tóth László vagyok, egy ember! Sem több, sem
  kevesebb.
  Aki ezt a könyvet olvassa, Alapjaiban dől össze
  minden természet feletti tudományos meg
  győződése.
  E könyv fel tárja az igazságot, Halálról, Istenről,
  Jézusról! a természet feletti Erőkről, be bizonyítom
  E könyvben mi az amiben éltek. És mi az ami
  befolyásolja életetek.
  Megmutatom benne a Biblia rejtélyét.
  Meg ismerhetitek mind azt ami ez után jön. Azt a
  véres valóságot ami eddig elképzelés volt.
  A világvége! Mikor?! És Hogyan!
  Tudom sokak megfogtok engem ítélni! Lesznek
  közöttetek olyannak is kik megköveztek majd! Azt
  mondom aki belőlem iszik az örökké oltja szomját.

  VálaszTörlés