2012. november 23., péntek

A végidőkben élünk?

Ez tudjátok mit cáfol:
http://index.hu/tudomany/2011/03/13/nem_gyakoribbak_a_foldrengesek/

Ébredjetek! 2010. december 21. oldal
"Még több földrengés várható
Ha azt vesszük, hogy milyen sok magas fokozatú földrengés rázta már meg a bolygónkat, arra kell hogy következtessünk, hogy az elkövetkező években még többre kell számítanunk. Az amerikai földtani intézet kertelés nélkül kijelenti: "Ezután is lesznek nagy földrengések, ahogy eddig is voltak."
Édrekes, hogy egy újság vezércikke ezt írta: "A nemrégiben történt ... földrengéseket ember nem befolyásolhatta. Ez is arra emlékeztet bennünket, hogy milyen kicsik vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyünk semmit, ha tudunk tenni valamit ..., viszont az biztos, hogy számíthatunk még nagy erejű természeti katasztrófákra, melyek felett nincs hatalmunk."
Azoknak, akik mélyrehatóan tanulmányozzák a Bibliát, óhatatlanul is a bibliai próféciák jutnak az eszükbe. A próféciák külön megemlítik a földrengéseket, melyek részét képezik annak az összetett jelnek, amely megmutatja, hogy ennek a világrendszernek az utolsó napjaiban élünk (Máté 24:3,7; Márk 13:8; Lukács 21:11)."

ELMEKONTROLL elemzés:
- a bekezdés címe egy bibliai próféciát alátámasztó állítás
- az első mondat egyszerűen nevetséges hazugság. Egyáltalán nem ok-okozati összefüggést mutat. Ki az aki elhiszi ezt az első mondatot, milyen értelmi szinten van?
Mondatelemzés: sok földrengés volt már ebből következik, hogy még több és gyakoribb lesz <- ez egyszerűen nem igaz, hazugság.
Az amerikai földtani intézettől vett idézetnek egyáltalán semmi köze a fördrengések gyakoriságához.
- a második bekezdés kulcsgondolata abban kristályosodik ki, hogy a földrengések emberfeletti erejűek <- ez a földrengéseket burkoltan egy természetfeletti eredettel ruházza fel. A forrást pedig általában szokás megjelölni a hitelesség végett.
- A harmadik bekezdés első mondata egyértelműen megjelöli Jehova Tanúit, hiszen kik mások tanulmányozhatnák mélyrehatóan ezen a földön a Bibliát?(kérdezzük meg őket!) Különlegességtudattal, felsőbbrendűséggel ruházza fel őket, és figyelmezteti a tanúkat a végidőre, elülteti elméjükben a "sürgősség tudatát", tehát, hogy mégtöbbet prédikáljanak, tagokat toborozzanak, mint a már jól bevált MLM rendszerekben.

Ez csak egy egyszerű bekezdés volt, viszonylag semleges témáról... képzeljük el, hogy folyamatosan ilyen salátát olvastatnak velük!!! Ezt nevezik az IGAZSÁG -nak, igen csupa nagybetűvel.
 

(nem) egy igazságba született fiú véleménye

Tinédzsekori lázadás, vagy a félelmetes valóság?
egy fórumon találtam:

Vasárnapi gyülekezet és KÖF-látogatásSzia JJ!

Nagyon sajnálom, hogy nem tudtad megnézni a vasárnapi Őrtorony-show-t. Mint az előre borítékolható volt, a hűségnyilatkozatokkal egyenértékű hozzászólások ott csúcsosodtak ki, amikor az a kérdés került szóba, hogy a katolikus püspöki kar megtiltotta körlevelében hívei számára isten nevének használatát. A cikk is éles kirohanást intézett, egyik hozzászóló szerényen felhívta a figyelmet, hogy talán a másik fél álláspontját is figyelembe kellene venni, hiszen mi is tudjuk, hogy az általunk favorizált Jehova valójában tényleg a középkorból származik, a reformációnak és a könyvnyomtatásnak köszönhetően terjedt el, de mára ez visszaszorult, mivel nem tekinthető hitelesnek. Ennek ellenére bárkinek szíve joga, hogy ejti ki vagy használja-e isten nevét, de semmiképp sem célszerű talizmánként használni. A tanulmány is bemutatta Gusztáv Adolf svéd király páncélját, IEHOVA felirattal a mellvérten. Nevezett király egyébként, mint a hozzászóló is említette, mégis halálos sebet kapott a csatában, méghozzá hátbalőtték, ott ahol nem védte az egyébként kiváló svéd acélból készült páncél. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen harcos, erőszakos király esetében csak babonás tiszteletről beszélhetünk a NÉV iránt, amelyet amulettként próbált felhasználni védelmére. Egy vallástörténész írta, ahogy a zsidók babonásan féltek isten nevét használni, úgy mi JT. attól rettegünk, hogy ne használjuk.

Kedden is nagyon érdekes program volt, ismét meglátogatott minket a KÖF. A kongresszus miatt most csak a könyvtanulás lett megtartva, érdekes volt, hogy Jézus=Atya! Ugyanis őt kell az Örökkévalóság Atyjának tekintenünk!
Elhangzott az a kérdés is, Jézus mely tulajdonságát szeretnénk leginkább utánozni? A szeretet senkinek nem jutott eszébe...
Most csak ennyi, majd még lesz érdekes infóm, üdv

Őrtorony dogmák 'szöges' ellentétben

Szeretnék nektek két képet mutatni, egyenesen az Őrtorony társulattól:


Hogy is van ez?
János 20:25 ÚVF
Az Őrtorony bérfestői hiányoztak az elemi iskola biológiaóráiról? Lehet, hogy nem ártana egy kis anatómiát is tanulniuk a sok hamis tanítás mellé!!

Aki megmondja, hogy melyik kép, melyik Őrtorony társulati kiadványból való, az értékes bekötött Őrtorony ajándékcsomagot nyerhet!

A Patterson béthel étkezdéjéből

 

Van élet az Őrtorony után!

 

Gyülekezeti élet

Jobb helyeken:


A legtöbb gyülekezetben:

A hit fogságában (film)Jézus vagy Jehova?

Az Őrtorony társulat szerint Jézus és Jehova ugyan az a személy!!!
KI mondja azt, hogy 'hamar eljövök'?
Idézetek a Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című (piros) könyvből, kiemelésekkel tőlem:

44. fejezet 15. bekezdés: 
15 Jézus most egy utolsó buzdítást ad: „Ezt mondja az, aki tanúskodik ezekről: »Igen, hamar eljövök«” (Jelenések 22:20a). Jézus „a hű és igaz tanú” (Jelenések 3:14). Ha ő tanúskodik a Jelenések könyvének látomásai mellett, akkor biztos, hogy igazak. Ő és maga Jehova Isten is újra meg újra hangsúlyozza, hogy „hamar” eljönnek; Jézus itt már ötödször mondja ezt (Jelenések 2:16; 3:11; 22:7, 12, 20)
Számoljunk egy kicsit! Nézzük meg az idézeteket szintén a társulat szerint, szintén ebben a könyvben, amelyekre történik az utalás!
 1. 9. fejezet 14. bekezdés (2:16): Ezért bárki, aki hajlamot érez arra, hogy egy szakadár csoportot kövessen, és szektát alapítson, jól teszi, ha megszívleli Jézus következő szavait: „Ezért tanúsíts megbánást! Ha nem teszed, hamar eljövök hozzád, és hadakozom ellenük számnak hosszú kardjával” (Jelenések 2:16).
 2. 12. fejezet 15. bekezdés (3:11): 15 Jézus így folytatja a mondanivalóját: „Mivel megőrizted a kitartásomról szóló szót, én is megőrizlek a próbatétel órájától, mely eljön az egész lakott földre, hogy próbára tegye azokat, akik a földön laknak. Hamar eljövök. Továbbra is ragaszkodj erősen ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat” (Jelenések 3:10, 11).
 3. 44. fejezet 1. bekezdés (22:7): AMINT az Új Jeruzsálemről szóló örömteli leírást olvasod, talán megkérdezed magadtól: „Tényleg megtörténhet egy ilyen csodálatos dolog?” János úgy válaszol erre a kérdésre, hogy idézi az angyal szavait: „És ezt mondta nekem: »Megbízhatók és igazak ezek a szavak; igen, Jehova, a próféták ihletett kijelentéseinek Istene elküldte angyalát, hogy megmutassa rabszolgáinak azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük. És íme, hamar eljövök. Boldog, aki megtartja e tekercs próféciájának szavait«” (Jelenések 22:6, 7). A Jelenések könyvének összes csodálatos ígérete be fog teljesedni! Az angyal – Jézus nevében – kijelenti, hogy Jézus „hamar” eljön.
 4. 44. fejezet 6. bekezdés (22:12): 6 Jehova, az örökkévalóság Királya most utoljára szól a próféciában a Jelenések könyvének olvasóihoz: „Íme! Hamar eljövök, és nálam van a jutalom, amit adok, hogy megfizessek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák köntösüket, hogy hatalmuk legyen az élet fáihoz menni, és hogy bebocsátást nyerjenek a városba annak kapuin át. Kívül vannak a kutyák és azok, akik spiritizmust gyakorolnak, és a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók és mindenki, aki kedveli és gyakorolja a hazugságot” (Jelenések 22:12–15).
 5. 44. fejezet 19. bekezdés (22:20): 19 Ezért hát Jánossal együtt buzgón imádkozzuk: „Ámen! Jöjj el, Uram Jézus.” János, az idős apostol még hozzáteszi: „Az Úr Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvessége legyen a szentekkel!” (Jelenések 22:20b, 21). És legyen mindnyájatokkal is, akik olvassátok ezt a könyvet! Bárcsak hinnétek abban, hogy a Jelenések könyvének nagyszerű csúcspontja közel van, hogy ti is csatlakozhassatok hozzánk, és szívből mondhassátok: „Ámen!”

Most kanyarodjunk vissza a cikk elején idézett bekezdéshez:

44. fejezet 15. bekezdés: 
15 Jézus most egy utolsó buzdítást ad: „Ezt mondja az, aki tanúskodik ezekről: »Igen, hamar eljövök«” (Jelenések 22:20a). Jézus „a hű és igaz tanú” (Jelenések 3:14). Ha ő tanúskodik a Jelenések könyvének látomásai mellett, akkor biztos, hogy igazak. Ő és maga Jehova Isten is újra meg újra hangsúlyozza, hogy „hamar” eljönnek; Jézus itt már ötödször mondja ezt (Jelenések 2:16; 3:11; 22:7, 12, 20)

Jézus ugyanaz mint Jehova?
Jézus beszél vagy Jehova?
Ki fog eljönni hamar?
Ki az Alfa és az Ómega?
Vagy újra revideálni kell a Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című könyvet?

Kapcsolódó cikk: Jehova tanúi az ajtódnál

Jehova Tanúitól pedig örömmel várjuk a magyarázatot!!!

Jehova tanúi az ajtódnál

Köszönet a fordításért és a felirat létrehozásáért!

Védjük meg a hitünket!

Biztosan emlékeztek még erre a videóra, amelynek elkészítettem a feliratát.

Ez a link a youtube-ra visz, ahol elolvashatjátok a hozzászólásokat:
http://www.youtube.com/watch?v=3P6RcvmUGdo
Azért itt is megosztom (változatlan formában!!!) a hozzászólásokat, hátha törli a hithű testvér. Íme:
"Aki be mocskol valamilyen egyházt ugy hogy ezt nyilvánosan teszi, ez azt bizonyitja hogy a kákán is csomót keres. Be bizonyosult hogy Raszert isten használta fel,(cselkedetek24:14)"
"Ha ténleg raszer nem mondot igazat akkor ki vagy kik teljeitik az irásokat.

Ez az egy ház be bizonyitotta hogy megbizható és sajnálom hogy ilyen szánalmas videókal probálják az embereket negativ irányba terelni, adig ez a véleményem. mig ez teljesedik az egyházon. melyik egyház az ami elmondhatja magárol hogy a szeretet jelemző a tagjai között. Ha két idegen katulikus találkozik egymásal tudja testvére ként fogadni föleg ha más nemzetiségü, biztos hogy nem."


Tudom bennetek is megfordult, hogy valaki tényleg ennyire (khmm)... hithű hogyan lehet, de aki olvasgatta régebben az index fórumot annak ismerős lehet a forma. Az is eszetekbe juthat, hogy ez biztos nem testvér de!!!
Nézzük meg az adatlapját:
http://www.youtube.com/user/pruducer11
és az ismerősei között kik vannak?...
http://www.youtube.com/user/MelodieStraordinarie
http://www.youtube.com/user/SzMaticer
... a Watchtower által tiltott és nem jóváhagyott módon (pl. youtubeon) tanúskodó igazhitű Jehova Tanúi.
Ez a vallás megbízható a számára? Azért mert biztosan mindent alaposan megvizsgált és megértett. (nem nyelvtankönyvekre értem)

Olvasóink küldték 15.

Vasárnap a nyilvánoson volt egy kínos helyzet. A vendégelőadó felszólította hallgatóságot, hogy ki olvasta el már elejétől a végéig a Bibliát? Olyan stílusban persze, hogy mindenki fülét-farkát behúzva lapított. Ezek után felhívta a figyelmet nem baj, itt vannak a segédanyagok, azokat kell tanulmányozni, és naprakész friss bibliai ismereteink lesznek! Ezek tehát a Bibliánál is értékesebb művek!
Az Őrtorony is érdekes volt: a vég ideje bizonytalan, lényeg az engedelmesség!

Az Őrtorony-zarándoklat

Az Őrtorony-zarándoklat
Tartalom


Az eredeti angol nyelven itt olvasható:
www.kevinquick.com/kkministries/books/pilgrimage/
A K&K Ministries honlapja:
www.kevinquick.com/kkministries/
Kevin R. Quick honlapja:
www.kevinquick.com
Fordította: (cc) Barna Zoltán, 2002.

A fordítás szabadon felhasználható és terjeszthető, ha ez ingyenesen történik, és semmiféle haszonszerzéssel nem függ össze.

Kinek a tanúi?JHVH
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A JHVH (vagy YHWH יהוה) az úgynevezett tetragrammaton (görögül τετραγράμματον – (a) négy betű), a négybetűs héber Istennév, Izrael Istenének az Ószövetségben található neve.

Tradícionális kiejtése Adonáj (Úr, Uram), vagy ha-Sém (a Név), melyeket Örökkévaló vagy Mindenható formában fordítanak,

A kereszténységen belüli kiejtése(i) és/vagy fordításai világnézettől és felekezettől erősen függőek és ezek alapján is különülnek el. A magyar – nem zsidó – bibliafordításokban többnyire az Úr (a görög és latin fordítások nyomán), ritkábban a Jehova, újabban, és a teológiai irodalomban csaknem kizárólagosan a Jahve alakok terjedtek el.

„Gyűlölnünk kell a hitehagyottakat!”


 „Jehova és alapelvei iránti lojalitásunk ki kell hogy fejlesszen bennünk egy erős ellenszenvet azok iránt, akik szándékosan lázadnak Jehova ellen, és azok iránt, akik Isten ellenségeiként foglalnak állást. Isten megrögzött ellenségei között van Sátán és a démonai. Néhány emberi lény is valószínűleg ebbe a kategóriába tartozik.” (Ébredjetek! 1997. 12/8 14. o.)
„Gyűlölnünk kell a hitehagyottakat”
Az Őrtorony 1993. 10/1 19. oldal

Gyűlölni, amit Jehova gyűlöl

Bárki tarthat nyilvános előadást


 "Csak rajtunk van Jehova áldása!"
Egyszerű!
Minden megtartott nyílvános előadás így épül fel:
Válassz ki egy témát, legyen az "Isten kormányzata, vagy embereké?", vagy bármi más...
Kezdd azzal, hogy elmondod milyen rosszak a körülmények a világban,
Beszélj tovább arról, hogy milyen rossz erkölcsi értékek jellemzik az embereket napjainkban,
Egy ideig járatsd le a kereszténységet és a kormányzatokat,
Aztán magabiztosan dícsérd a szervezetet, hogy a tanúk különlegesnek érezzék magukat, és hogy úgy gondolják, hogy csak ők tudnak valamit, amit senki rajtuk kívül,
Olvass fel néhány verset arról, hogy miért egyedül Isten királysága a válasz, és végül,
Beszélj arról, hogy milyen fontos tanulmányozni, megkeresztelkedni és prédikálni, mert a vég közel van.
Légy biztos abban, hogy a következő, Őrtorony-kiadványokban található kulcskifejezéseket is használd:
"Hát nem szívet melengető érzés, hogy ..." (mondd el nekik hogyan kell érezniük)
"A logikus magyarázat az ..." (Nem igazán tudjuk. Csak tippelünk)
"Az egyetlen ésszerű magyarázat ..." (Nem tudjuk. Csak tippelünk)
"Az idő egyre fogy ..." (Félj. Nagyon félj)
Ezeket majdnem minden bekezdésben megtalálod.
Így néz ki minden nyílvános előadás amit valaha hallani fogsz.
Most már nem kell kikelned az ágyból Vasárnap.

"S ne is köszönjetek neki soha" - olvasóink küldték


„S ne is köszönjetek
neki soha”
 
„Barátom, mi végett vagy itt?” (Mt 26:50 UVF)
Ezekkel a szavakkal fogadta Jézus az őt eláruló Júdást a Getsemané kertben. Barátjának nevezte és egy megválaszolandó kérdést tett fel neki.
Talán te is a barátodnak tartasz a szíved mélyén, és szeretnél sok mindent kérdezni tőlem, de eszedbe jut az Őrtorony Társulat tanítása a 2Ján 7-11 és az 1Kor 5:11 bibliaversekről, és ezért nem mersz szólni hozzám.
De miről szólnak, mit is tiltanak ezek a bibliaversek?

Olvasóink küldték 14.


Kedves Szerkesztő!

Elkeseredett vagyok és összezavarodott.

Az előbb olvastam el Josy Doyon könyvét. (Egyelőre még csak ezt az egyet sikerült beszereznem.) Tulajdonképpen az egész könyv egy összefüggő rinyálás, meglehetősen idegesítő, viszont fájdalmasan igaz. Megrázóan jellemző élethelyzetekkel. Sokként ért engem a hihetetlenül sablonszerű és pontosan azonos problémacsoport és tünet együttes, annak ellenére, hogy az említett élettapasztalat egy asszonnyal, Svájcban és kb. 40 évvel ezelőtt történt. Ugyanezekkel a szitukkal találkozhattam én is, az ezredfordulón, egy kis posztszoci államban. Dermesztő!!! Eddig azt hittem, hogy amit érzek és tapasztalok csak szigorúan lokális, az én bűnös szemléletmódomból fakadó, és csak a mi pici csoportocskánkra jellemző emberi gyengeség. Ha odébb állnék, ott biztosan tisztább lehetne a levegő, egészségesebb a testvéri légkor és a szeretet.

EGY FRÁSZT!!!

Irónia1. Ablak nélküli Királyságtermek, tele olyan emberekkel, akik ablakmosásból keresik a kenyerüket.

2. Királyságtermek ezrei, biztonsági rendszerekkel felszerelve, de a jelszó mindenhol 1914.

3. Jehova Tanúi mindenhol hívatlanul és váratlanul tűnnek fel egy idegen ajtajában, de láthatóan fel lennének háborodva, ha egy jóbarát beugrana hozzájuk, anélkül, hogy előre szólna.

4. Jehova tanúi a szántóföldi szolgálatban ajtóról-ajtóra járnak, azt remélve, hogy senki sincs otthon.

5. Azt állítják, hogy ők egy Biblián alapuló vallás, és hogy antikatolikusok, miközben elfelejtik megemlíteni, hogy a Bibliát a katolikus egyház kanonizálta és iktatta be. Ha Isten nem "használta volna fel" a katolikus egyházat, mint az ő "helyeselt csatornáját", a Biblia rendszerezésére és elterjesztésére, a tanúknak semmijük sem lenne a félrefordításra és félremagyarázásra.

6. "Bibliatanulmányozásokat" tartanak az embereknek, de az Őrtorony kiadványokat, könyveket tanulmányozzák velük, nem a Bibliát.

7. Kerülik a világi rokonok társaságát, mert ők "rossz társaság", aztán házról-házra járnak, olyan világi embereket keresve akikkel beszélgethetnek.

8. Jehova tanúi azt állítják, hogy nem tartják meg a Hálaadás ünnepét (US), de azért pulykát készítenek Hálaadási vacsorának és meghívják néhány barátjukat vacsorára aznap.

9. Jehova tanúi mindenkinek elmondják, hogy ők nem tartják a karácsonyt, de elfogadják az ajándékokat és a prémiumot a munkáltatójuktól, karácsony közeledtével.

10. Jehova tanúi teljes mértékben ellenzik egy személy születésnapjának megünneplését, de mindegyikük ünnepli a házassági évfordulót, még tortával és ajándékokkal is.

11. Jehova tanúi azt állítják, hogy nem vesznek részt "pogány rituálékban és szokásokban", azonban viselik a jeggyűrűjüket, tüsszentés után használják az "Egészségedre!" kifejezést, és koccintanak (ezek mind mind pogány szokások).
12. Jehova Tanúi nem fogadnak el vértranszfúziót. Azonban, ha a vért felbontjuk annak különböző részeire, az már elfogadható számukra.

13. Jehova Tanúi azt tanítják, hogy nincsen "papi osztályuk", de amikor a bíróságon azzal perelik őket, hogy arra utasítják a tagjaikat, hogy ne forduljanak a hatóságokhoz gyermekbántalmazás miatt, akkor hivatkoznak a "papsági/bűnbánó kiváltságra (előjogra)".

14. Jehova Tanúinak nincsen "papi osztálya", de a vének megérdemlik a "dupla becsületet" a pozíciójukért.

15. Jehova Tanúinak azt mondják, hogy a szeretet az azonosítójele az igaz keresztény gyülekezetnek, azonban "megjelölik" azokat akik nem járnak rendszeresen gyülekezetbe, úgy, hogy nem társulnak velük.

16. Jehova Tanúi miért csak fél millió másolatban nyomtatják a világszerte hírdetett üzenetet az igaz vallásukról, amikor közel 7 milliárd embert szeretnének elérni vele?!

17. El kell olvasnod az én irodalmamat, de én nem fogom a tiédet.

18. Engedned kell, hogy imádkozzak érted, de én nem engedem, hogy te imádkozzál értem.

19. Nincsenek gyűjtőtálak, de pár adományláda akad.

20. Jehova Tanúi azzal kérkednek, hogy "megtanítják" az embereknek Isten nevét, azonban a név amit használnak a héber Isten nevének félrefordítása. Egyébként hol írja a Biblia, hogy Isten nevét kell prédiálniuk, viselniük?

21. Jehova Tanúi azt mondják az embereknek, hogy vizsgálják meg a saját vallásukat minden szemszögből, és kutassák ki teljesen. De ők még csak NEM is MERIK megvizsgálni, vagy megkérdőjelezni, vagy kutatni a saját vallásukat és annak múltját, mert Jehova elpusztítaná őket.

22. Az Őrtorony tanulmányozás, és a Könyvtanulmányozás "Kérdés" és "Válasz" részekből áll, de ez nem azt jelenti, hogy jelentős kérdéseket tehetsz fel; csak visszaismételheted szóról-szóra amit a magazinban vagy a könyvben olvastál.
23. A történelmük nyakkendőjét szívesen viselik Jehova Tanúi? Mégis viselniük kell.
24. "Most jut eszembe, hogy úgy hallottam, hogy ez egy fallikus jelkép." - ez mindenre jó, általában az érintett témában inkompetens testvérnők használják

2010-es világméretű szolgálati jelentés a 2011-es Évkönyvben

Néhány ország ahol nincs növekedés, vagy csökkenés van:
Ausztria, Belgium, Bosznia, Cayman szigetek, Horvátország, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Németország, Izland, Írország, Japán, Libanon, Lengyelország, Portugália, Svédország, Svájc. Ezen kívül számos más kisebb szigeten, és országban.
Az Egyesült Államok 2%-os növekedéssel szerepel a listán, de ez a "felkerekítés" előtt 1,7% volt. Az Egyesült Államokban az általános úttörők átlagos száma 11,6%-al csökkent (ennek oka valószínűleg az az új ötlet, mely szerint próba-úttörőszolgálatot lehet végezni az áprilisi hónapban, kevesebb, mindössze 30 órás elvárással).
Az Emlékünnepen jelenlévők száma 0,6%-al növekedett, az alámerítkezések száma 1%-al növekedett.
Van itt hivatalos forrás, becsület, no meg növekedés is!!!
Pár plusz érdekes adat:
Kína - 1,342,210,000    February 8, 2011    a föld népességének 19.5%-a
India - 1,193,800,000    February 8, 2011   a föld népességének 17.3%-a
forrás: wiki
Kérdésem a világméretű, egyetlen és igaz prédikálómunka úttörőihez: mi is a helyzet a fenti országokban? Ez az egész világon végzett egyetemes munka? Számadatokat kérnék a fenti országokból! Hány testvér is van ebben a két országban, ahol az emberiség közel 40%-a él? Közel van a vég? Szólni kell ezeknek az embereknek is a jóhírről? A jelenlegi "növekedési" százalékokkal sikerülni fog?
Még egy kis adat: 2012-ben érjük el a 7 milliárdos létszámot a Föld nevű bolygón.

A vezető testület tényleg Jehova védelmét élvezi?

Miért volt szükségük testőrökre?


Rutherford bíró, középen, a testőreivel. Egy erőskezű hírnők, aki megörökölte Charles Taze Russell (Pásztor) szellemi (és anyagi) birodalmát.

"Gyengéden irányított sétabotok" zárták el a túlságosan kíváncsiakat az irodáktól, a detroiti kongresszuson. De ha szükséges volt, a botok kevésbé gyengédek is lehettek.

"S ne is köszönjetek neki soha"

handshake.jpg

"S ne is köszönjetek neki soha" (2Jn 10 UVF)

"És ha csak a testvéreiteket üdvözlitek, mi rendkívülit tesztek?
Nemde ugyanezt teszik a nemzetekből valók is?"
(Mt 5:47 UVF)


Isten egy szervezeten keresztül tevékenykedik?


 • Van-e Istennek szervezete?
 • Mindig volt egy szervezete?
 • Izrael Isten szervezete volt?
 • Ma Jehova Tanúi az Ő szervezete?
 • Szolgálhat-e egy szervezet Isten prófétájaként vagy szócsöveként?
 • Mondja-e a Biblia a keresztényeknek, hogy keressék meg Isten szervezetét, illetve, hogy legyenek hűségesek ahhoz?
Az alábbi írás kifejezetten azok részére készült, akik kapcsolatban vannak, vagy voltak Jehova Tanúival. A fenti kérdésekkel kapcsolatban megvizsgálja azokat a bibliai bizonyítékokat, amelyek mindegyike az Őrtorony Társulat azon állítását illetően merül fel, hogy Isten mindig egy szervezeten keresztül tevékenykedett. Megvizsgálja azt az elméletet is, mely szerint Jehova Tanúi részben vagy egészben Írás szerinti felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy az Isten és az emberiség közötti kommunikációs csatornaként? működjenek.

Miért éppen Jehova Tanúja lettem?

Egy éppen öngyilkosságra készülő nő, tette előtt imára kulcsolja kezeit. Utoljára arra kéri a Fenségest, hogy mentse meg életét, segítsen rajta. Órák, súlyos órák telnek el és semmi nem történik. Amikor a gyógyszerei után nyúlna, csengetnek az ajtaján. Az utolsó pillanatban. Jehova Tanúi azok.

Idézetek126 NAP ARMAGEDDON UTÁN126 NAP ARMAGEDDON UTÁN
 
1. nap

Hát véget ért a Nagy Nap és túléltem. Ma reggel a Királyság-terem felé vettem az utat. A nap végén a gyülekezet többsége a teremben gyülekezett. Néhány testvér és testvérnő hiányzott. Ed Thorn (Tövis Ede), az elnöklő felvigyázónk azt mondta, azoknak, akik hiányoznak, több időt kellett volna tölteniük a szántóföldi szolgálatban.

Tarthatnak Jehova Tanúi macskát?


A macskák
Az Őrtorony Társulati Logika tisztázza ezt!

Jehova Tanúi politikailag függetlenek?!


Az Őrtorony 1989 július 1-i számában a 11. oldalon azt olvashatjuk, hogy Jehova Tanúi egy olyan szervezet, amely nem politizál. De...