2012. november 23., péntek

Jézus vagy Jehova?

Az Őrtorony társulat szerint Jézus és Jehova ugyan az a személy!!!
KI mondja azt, hogy 'hamar eljövök'?
Idézetek a Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című (piros) könyvből, kiemelésekkel tőlem:

44. fejezet 15. bekezdés: 
15 Jézus most egy utolsó buzdítást ad: „Ezt mondja az, aki tanúskodik ezekről: »Igen, hamar eljövök«” (Jelenések 22:20a). Jézus „a hű és igaz tanú” (Jelenések 3:14). Ha ő tanúskodik a Jelenések könyvének látomásai mellett, akkor biztos, hogy igazak. Ő és maga Jehova Isten is újra meg újra hangsúlyozza, hogy „hamar” eljönnek; Jézus itt már ötödször mondja ezt (Jelenések 2:16; 3:11; 22:7, 12, 20)
Számoljunk egy kicsit! Nézzük meg az idézeteket szintén a társulat szerint, szintén ebben a könyvben, amelyekre történik az utalás!
  1. 9. fejezet 14. bekezdés (2:16): Ezért bárki, aki hajlamot érez arra, hogy egy szakadár csoportot kövessen, és szektát alapítson, jól teszi, ha megszívleli Jézus következő szavait: „Ezért tanúsíts megbánást! Ha nem teszed, hamar eljövök hozzád, és hadakozom ellenük számnak hosszú kardjával” (Jelenések 2:16).
  2. 12. fejezet 15. bekezdés (3:11): 15 Jézus így folytatja a mondanivalóját: „Mivel megőrizted a kitartásomról szóló szót, én is megőrizlek a próbatétel órájától, mely eljön az egész lakott földre, hogy próbára tegye azokat, akik a földön laknak. Hamar eljövök. Továbbra is ragaszkodj erősen ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat” (Jelenések 3:10, 11).
  3. 44. fejezet 1. bekezdés (22:7): AMINT az Új Jeruzsálemről szóló örömteli leírást olvasod, talán megkérdezed magadtól: „Tényleg megtörténhet egy ilyen csodálatos dolog?” János úgy válaszol erre a kérdésre, hogy idézi az angyal szavait: „És ezt mondta nekem: »Megbízhatók és igazak ezek a szavak; igen, Jehova, a próféták ihletett kijelentéseinek Istene elküldte angyalát, hogy megmutassa rabszolgáinak azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük. És íme, hamar eljövök. Boldog, aki megtartja e tekercs próféciájának szavait«” (Jelenések 22:6, 7). A Jelenések könyvének összes csodálatos ígérete be fog teljesedni! Az angyal – Jézus nevében – kijelenti, hogy Jézus „hamar” eljön.
  4. 44. fejezet 6. bekezdés (22:12): 6 Jehova, az örökkévalóság Királya most utoljára szól a próféciában a Jelenések könyvének olvasóihoz: „Íme! Hamar eljövök, és nálam van a jutalom, amit adok, hogy megfizessek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák köntösüket, hogy hatalmuk legyen az élet fáihoz menni, és hogy bebocsátást nyerjenek a városba annak kapuin át. Kívül vannak a kutyák és azok, akik spiritizmust gyakorolnak, és a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók és mindenki, aki kedveli és gyakorolja a hazugságot” (Jelenések 22:12–15).
  5. 44. fejezet 19. bekezdés (22:20): 19 Ezért hát Jánossal együtt buzgón imádkozzuk: „Ámen! Jöjj el, Uram Jézus.” János, az idős apostol még hozzáteszi: „Az Úr Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvessége legyen a szentekkel!” (Jelenések 22:20b, 21). És legyen mindnyájatokkal is, akik olvassátok ezt a könyvet! Bárcsak hinnétek abban, hogy a Jelenések könyvének nagyszerű csúcspontja közel van, hogy ti is csatlakozhassatok hozzánk, és szívből mondhassátok: „Ámen!”

Most kanyarodjunk vissza a cikk elején idézett bekezdéshez:

44. fejezet 15. bekezdés: 
15 Jézus most egy utolsó buzdítást ad: „Ezt mondja az, aki tanúskodik ezekről: »Igen, hamar eljövök«” (Jelenések 22:20a). Jézus „a hű és igaz tanú” (Jelenések 3:14). Ha ő tanúskodik a Jelenések könyvének látomásai mellett, akkor biztos, hogy igazak. Ő és maga Jehova Isten is újra meg újra hangsúlyozza, hogy „hamar” eljönnek; Jézus itt már ötödször mondja ezt (Jelenések 2:16; 3:11; 22:7, 12, 20)

Jézus ugyanaz mint Jehova?
Jézus beszél vagy Jehova?
Ki fog eljönni hamar?
Ki az Alfa és az Ómega?
Vagy újra revideálni kell a Jelenések nagyszerű csúcspontja közel! című könyvet?

Kapcsolódó cikk: Jehova tanúi az ajtódnál

Jehova Tanúitól pedig örömmel várjuk a magyarázatot!!!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése