2012. február 14., kedd

Kérdés a körzetfelvigyázóhoz

Egy testvér veresegyházi gyülekezetben a körzetfelvigyázó utóbbi látogatása alkalmával a következő kérdést tette fel a körzetfelvigyázónak az összejövetel után:

"Hogy lehet az, hogy múltkor egy rosszabb passattal jöttél, most meg egy újabb passattal?"
Utalva a vadiúj Wolkswagen passat gépjárműre, és arra, hogy a KÖF-ók nem dolgoznak, nincs önnálló bevételük, illetve arra, hogy az utazásra egy [nem sokkal] régebbi jármű is tökéletesen megfelel.

A körzetfelvigyázó elforította a fejét és válaszra sem méltatva testvérét tovább ment.
Őrtorony 1996 november 15
Utazófelvigyázók — emberajándékok
„Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek [emberajándékokat adott, »NW«]” (EFÉZUS 4:8).
TÖBB mint egy évszázaddal ezelőtt Az Őrtorony valami újat jelentett be. „ A munka egy másik ágá”-nak írta le. Mivel járt együtt ez az új tevékenység? Ez az utazófelvigyázók munkájának modernkori bevezetése volt. E folyóirat 1894. szeptember 1-jei [ang.] száma elmagyarázta, hogy ettől kezdve képesített testvérek fogják meglátogatni a Bibliakutatók csoportjait „az igazságban való építésük céljából”.
2 Az i. sz. első században a keresztény gyülekezeteket olyan felvigyázók látogatták meg, mint Pál és Barnabás. E hűséges férfiaknak a gyülekezetek ’építése’ volt a céljuk (2Korinthus 10:8). Napjainkban annak az áldásnak örvendünk, hogy férfiak ezrei végzik ezt a tevékenységet módszeresen. Jehova Tanúi Vezető Testülete nevezte ki őket körzet- és kerületfelvigyázóknak. Egy körzetfelvigyázó körülbelül 20 gyülekezetet szolgál ki, mindegyiket évente kétszer egy hétig; megvizsgálja a feljegyzéseket, előadásokat tart, és részt vesz a szántóföldi szolgálatban a helyi Királyság-hírnökökkel. A kerületfelvigyázó elnököl minden egyes körzetkongresszuson, amelyet évente rendeznek meg számos körzet számára, részt vesz a szántóföldi szolgálatban a vendéglátó gyülekezetekkel, valamint buzdítást nyújt Biblián alapuló előadások formájában.
...
A gyülekezetek megerősítése
17 Jézus ezt mondta: „ A bölcsesség . . . igazolja magát tetteivel” (Máté 11:19, Katolikus fordítás). Az utazófelvigyázó-elrendezés mögött meghúzódó bölcsesség nyilvánvaló abban, hogy ez az elrendezés segít megerősíteni Isten népének gyülekezeteit. Pál a második misszionáriusi útján Silással sikeresen „eljárá Siriát és Czilicziát, erősítve a gyülekezeteket”. A Cselekedetek könyve elmondja nekünk: „a mint általmentek a városokon, meghagyák nékik, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének. A gyülekezetek azért erősödének a hitben, és gyarapodának számban naponként” (Cselekedetek 15:40, 41; 16:4, 5). A mai utazófelvigyázók a Szentíráson és „a hű és értelmes rabszolga” kiadványain keresztül jutnak szellemi útmutatáshoz, mint minden más keresztény (Máté 24:45, Vida fordítás).
18 Igen, az utazó véneknek továbbra is Jehova szellemi asztalánál kell táplálkozniuk. Jól kell ismerniük azokat a módszereket és irányelveket, amelyeket Isten szervezete követ. Így az ilyen férfiak valódi áldására lehetnek másoknak. A szántóföldi szolgálatban mutatott példamutató buzgalmuk által segíthetnek hívőtársaiknak javulást elérni a keresztény szolgálatban. A Biblián alapuló előadások, amelyeket ezek az utazó vének tartanak, szellemileg építik a hallgatókat. Mivel segítenek másoknak alkalmazni Isten Szavának a tanácsát, összhangban szolgálni Jehova népével világszerte, és a gyakorlatba átültetni azt a szellemi gondoskodást, amelyet Isten nyújt a ’hű rabszolgán’ keresztül, az utazófelvigyázók megerősítik azokat a gyülekezeteket, amelyeket kiváltságukban áll meglátogatni.
19 Amikor Jehova szervezete bevezette az utazó vének munkáját a Bibliakutatók között körülbelül száz évvel ezelőtt, e folyóirat kijelentette: „Figyelni fogunk az eredményekre és az Úr további vezetésére.” Jehova vezetése világosan megnyilvánult. Áldása révén és a Vezető Testület felügyelete alatt e munka kiterjedt és csiszolódott az évek során. Ennek eredményeként Jehova Tanúi gyülekezetei szerte a földön megerősödnek a hitben, és gyarapodnak számban naponként. Nyilvánvalóan Jehova megáldja ezen emberajándékok önfeláldozó szellemét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése