2012. február 14., kedd

Eltünődött már rajta valamikor?


Eltünődött már rajta valamikor?Ébredjetek 1995. május 8. száma alapján

Ezen a címen jelent meg több kérdést tartalmazó kérdőív az Ébredjetekben. Az 1995. május 8.-i szám 20. oldalán az igaz vallásról volt szó. Az ott feltett 10 kérdésre a folyóirat készítői megadtak írásszövegeket, melyeket úgy magyaráztak, hogy azon Jehova Tanúi nyerjenek. Mi most ugyanezekkel a kérdésekkel szeretnénk szembesíteni Jehova Tanúi szervezetét.

1. Vajon az igaz vallás emberi vallási vezetőket magasztal, dicsőít és túlzottan tisztel, és talán Írás-ellenes címekkel is felruházza őket?
„Sajnos azonban voltak néhányan akik állítólag csodálták Russellt"
„Charles Taze Russellre úgy utaltak a társai, mint Russell pásztorra."
„Ez az oka annak, amiért Rutherford bíróként vált ismertté"
„Ha valaki az Írástanulmányokat mintegy 10 évig olvasta és járatos lett bennük, félreteszi, nem foglalkozik velük, csak a Bibliával agy a tapasztaltaink azt mutatják, hogy akkor is ha tíz évig értette a Bibliát, két éven belül sötétségre jut. Ha azonban csak az Írástanulmányokat tanulmányozta a benne szereplő bibliai idézetekkel, de a Biblia egyetlen oldalát sem, két év elteltével még mindig a világosságban lenne."
(Idézetek a Hirdetők könyvből, a legutolsó Őrtorony 1910. decemberi számából)

Russell és Rutherford körül tagadhatatlanul kialakult valamilyen különleges tisztelet, amelyet néhányan személyi kultusznak hívnak. Josy Doyon Jehova Tanúiról írott könyvében megjegyzi, hogy Jehova Tanúi egészen addig elítélték a házasságkötést amíg Knorr elnök meg nem házasodott. Frederick Franzról a mai napig is legenda-szerű történetek keringenek. Henschel személye körül nem alakult ki ilyen kultusz, de az ő végidő-próféciáiról (amikben Armageddon idejéről tett kijelentéseket, miszerint azt nem lehet tudni) is körbejárnak a történetek. Russellre „pásztor"-ként, Rutherfordra „bíró"-ként, Knorra „elnök"-ként utaltak a maguk idejében. Russell munkásságára a korában úgy utaltak, mint amelyek nélkül az emberek a sötétségbe jutnak. Egy kép is látható itt az Írástanulmányok első kötetéből, az írója Russell Pásztor (nagy P betüvel).


2. Vajon az igaz vallásnak nyereséghajhászó vállalkozásnak kell lennie, hogy a vezetői fényűzően élhessenek?
„Az Őrtorony Társulat részvénytársaság volt, üzleti vállalkozás, amelynek mindenki tagja lehetett, aki legalább 10 dollárért részvényt vásárolt."

Az Őrtorony Társulat vezetői világ körüli útjaik során nagyon ritkán szálltak meg testvéreik otthonában. Nem egyszer csak azért, hogy jelezzék, hogy ők magas rangú vallási vezetők, előkelő és drága szállodákban szálltak meg. E honlap készítői nem állítják, hogy Jehova Tanúi és az Őrtorony Társulat valódi hátterében a pénzszerzés áll, de vannak akik igen. Az tény, hogy az Őrtorony Társulat nagyon jó helyen van az amerikai vállalatok között a pénzügyi eredményeit tekintve.

3. Vajon az igaz vallást egyetlen tanítás, a földrajzi eredete, a tökéletlen alapítója vagy a benne alkalmazott uralkodási forma alapján kell azonosítani?
Jehova Tanúi korábbi neve a BIBLIAKUTATÓK volt. Russelléknek alapvető tanításuk volt, hogy a Bibliát kell tanulmányozni. Későbbi nevük a Jehova Tanúi is egy tanításukat, az evangelizációt hangsúlyozta.
„Ez nem egy csoport nevének a mérlegelése volt, hanem a munkáé, melyet végezniük kellett."
(Hirdetők könyv 155. oldal)
Vagyis Jehova Tanúi elnevezése is egy sajátos tanításnak köszönhető.

4. Vajon az igaz vallás megpróbálná elrejteni vagy helyettesíteni valamivel Isten kinyilatkoztatott nevét?
Vitathatatlan, hogy Jehova Tanúi sok emberrel megismertették a JHVH egy népszerű formáját, a Jehova nevet. De az emberek gondolataiban milyen összefüggésben jut eszükbe ez a szent név? Valóban tiszteletet vívtak ki Jehova Tanúi e névnek? Méltóképpen kezelik ezt a nevet?
Azt is meg kell említeni, hogy a NÉV helyreállítása nem volt megalapozott, amint azt már sokszor említettük. A Társulat kiadványaik sorra elfeledkeznek vitathatatlan történelmi tényekről, melyek rácáfolnak Isten tulajdonnevével kapcsolatos tanításaikra.

5. Hogyan kell tekintenie az igaz vallásnak a Bibliát? Hogyan kell tekintenie az úgynevezett Biblia utáni kinyilatkoztatásokat?
Fentebb idéztük Russell véleményét a saját írásairól, azokat a Biblia fölé helyezte. A szervezet a nagy sokaság 1935-ös színre lépését is „világosságnak" vagy „Isten akaratának része"-ként értelmezi, pedig azokról semmit nem mond a Biblia. Ahogyan nem beszél a hű és értelmes rabszolga vezető testületéről, ahogyan nem beszél arról, hogy a hű és értelmes szolga része lehetnek nők, de a vezető testületnek nem. A szervezet vezetői maguk állítanak be dolgokat úgy, mint amelyek az Istentől származó kinyilatkoztatás részei, noha a Bibliában nincsenek benne.

Hogyan viszonyulnak Jehova Tanúi a Bibliához és annak a tanulmányozásához ma, 2001-ben? Az Őrtotony 2001. augusztus 1.-i száma a 14. oldalon így fogalmaz:

„egy érett kereszténynek egységben és teljes összhangban kell lennie hívőtársaival a hitben és az ismeretben. A Biblia megértését illetően nem hangoztatja személyes véleményét, és nem ragaszkodik hozzá, sem nem alakít ki saját elképzeléseket. Inkább teljesen megbízik az igazságban úgy, ahogyan azt Jehova Isten a Fián, Jézus Krisztuson és a hű és értelmes rabszolgán keresztül kinyilatkoztatja."

Ezek a kemény szavak leleplezik a szervezet igazi arcát. Jehova Tanúi hivatalos neve: Jehova Tanúi Keresztény Gyülekezete. Milyen keresztény (Krisztust követő) gyülekezet az, amelyikben NEM SZABAD a Biblia megértésében egyénileg kialakítani egy nézőpontot? Nevezhető-e a kereszténynek az a szervezet amiben nem a Bibliával kell összhangban lenni, hanem a hívőtársainkkal? Nem utolsó sorban az Őrtorony ismét úgy állítja be magát, mint aki rendelkezik Istentől származó ÚJ kinyilatkoztatásokkal. Mennyivel alázatosabb a 119. zsoltár írója amikor azt mondja: „Az én lábamnak lámpása a te Igéd és utamat az világítja meg." Ezekről az új kinyilatkoztatásokról egyértelműen fogalmaz Pál: „De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is nektek valamit azon kívül amit elfogadtatok, átok legyen" (Galata 1:8).

6. Mire és kire irányítják a figyelmüket az igaz imádók a megmentésért?
„Jehováé a megmentés" hirdette az 1998. december 15.-i Őrtoronyban a tanulmányozási cikk. Vajon kire irányította a figyelmet a megmentéssel kapcsolatban a cikk? A 17. bekezdés a hű és értelmes rabszolgának való engedelmességre szólít fel. Más szervezeti kiadványok is annak a nézetnek a kialakítására ösztönzik Jehova Tanúit, hogy a szervezeten kívül nincs megmentés.
Vannak Jehova Tanúi köztük magas kiváltságokkal rendelkező személyek is, akik szerint a szervezet nem szükséges a megmentéshez. Ez azonban ellenkezik a szervezet hivatalos álláspontjával. Vajon nem merészség lenne ezt elmondani egy kongresszuson vagy nyilvános előadásokban? Minden Jehova Tanúja úgy tudja, hogy a szervezeten kívül nincs megmentés. Talán az első szempontjuk a megmentés kérdésében ez.

7. Milyenfajta magatartást kell az igaz vallásnak felmutatnia a tanításai eredményeként?

Vajon Jehova Tanúi tanítása eredményeként jobbak lesznek az emberek? Két javaslatunk van ennek a lemérésére.

1. Évente 40 ezer Jehova Tanúját közösítenek ki, főleg erkölcstelenség miatt (Őrtorony 1986. november 1. 11. oldal a magyar reprint kiadásban). Kiközösítésre az kerül aki nem bánja meg az elkövetett bűneit. Ha a nagy rész megbánja (ahogyan arra a szervezet utalni szokott) akkor ez azt jelenti, hogy 3 esetből egy végződik kiközösítéssel, ez pedig évi 120 000 bírói esetet takar (nagyon jóindulatú számítás). Ha azt számoljuk, hogy minden 3 esetből 1 kerül bírói bizottság elé (azaz ennyi tudódik ki - tudható, hogy az arány ennél sokkal rosszabb) akkor ez 360 000 „eseményt" takar. 1986-ban 3 millió Jehova Tanújára jutott tehát 360 000 eset, ami 12 %/év. Elvileg egy adott gyülekezet hírnökeinek az egésze közül 60% követ el olyan dolgot ami bírói eset lehetne. Ahogyan jeleztük, ez egy nagyon jóindulatú számítás, nincsenek levonva azok a jelentős számú idősek akik amúgy sem vihetnék végbe ezeket a cselekedeteket.

2. Jehova Tanúira (mint minden más zárt vallási közösségre is) nézve nagyon igaz, hogy ameddig van felettük gyülekezeti kontroll igyekeznek jól viselkedni, de ha nincs akkor megmutatják milyenek valójában. Ezt az arcukat megismerve a Tanúknak rájöhetünk arra amire az előző számítás is célozni akart: nem jobbak Jehova Tanúi sem másoknál. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nincsenek Jehova Tanúi közt őszinte, valóban Istent kereső emberek. Csakhogy még ezek az emberek sem lesznek olyanok amilyennek a Társulat leírja őket - jobbak a többi nem névleges kereszténynél.

8. Vajon Isten igaz imádóinak világméretű testvérisége belekeveredne a megosztottságot előidéző politikába és nacionalizmusba?

Hitlernek azt írták, hogy azonosulnak a nemes eszméivel (Ébredjetek 1998. július 8.) és ebben a nyilatkozatban nagyon erős antiszemita jelszavaknak megfelelő kijelentéseket szerkesztettek bele. Ez csak egy példa arra, hogy Jehova Tanúi a történelem folyamán megpróbáltak nem egyszer a fennálló hatalmaknak udvarolni. Az évek során mi magunk is megfigyeltük, hogy az egyes Tanúk nagyon hajlanak a radikális politikai csoportok felé. Ha pedig ez nem jellemző magukra a Tanúkra nézve általánosságban akkor is meg kell jegyezni, hogy Jehova Tanúi nincsenek egyedül ezzel az álláspontjukkal. Nemcsak Jehova Tanúi kaptak lila háromszöget, nemcsak Jehova Tanúi voltak azok akik elutasították a háborúban való aktív katonai részvételt.

9. Vajon az Isten által helyeselt imádat megengedné a háborúkban és a faji vagy törzsi öldöklésben való részvételt?
Erre a kérdésre az előbbiek alapján válaszolunk. Nem egyedül Jehova Tanúinak ez az álláspontja.

10. Kik mutatnak ma világszerte igaz keresztény szeretetet? Kik azok, akik nem megosztottak politikailag, fajilag vagy a nacionalizmus miatt? Akik nem dicsőítenek emberi vezetőket? Akik nem használják ki az embereket a vagyonuk vagy az állásuk miatt? Akik nem vesznek részt a háborúkban? Akiknek bibliai nevük van? Akik Isten Királyságának uralmát támogatják mint az emberiség problémáinak tartós megoldását?
Jehova Tanúi nyilvános előadásaiban sokszor elhangzott kijelentés: „vannak vallások ahol nagyobb a szeretet, de nálunk van a pontos ismeret". Amikor Ruandában a hutuk és a tuszik ölték egymást a Tanúk menekültjeit is szét kellett választani. A Tanúk között is megfigyelhető a karizmatikusabb emberek körüli személyi kultusz. A karizmatikusabb előadók stílusait nem egyszer utánozza a többi előadó. Mindezek mellett is hisszük, hogy a Tanúk nagy része őszinte ember, de a saját szervezetük által felállított rostán a saját szervezetük is fennakad.
Arra a kérdésre, hogy akkor hova lehet menni, ha nem Jehova Tanúihoz, Péter szavai megfelelő választ adnak:

„Uram kihez mennénk? Örök élet beszédei vannak nálad"
(János 6:68)

forrás: bikbak.uw.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése