2012. február 14., kedd

Rutherford Beth-Sarimban

Jehova Tanúi könyv 76. oldal: 1930. március 19-i Aranykorszakban megjelent az az okirat, amely először Rutherfordnak, aztán a WTS-nek adományozta az ingatlant. A Beth-Sarim olyan pénzből épült, amelyet kifejezetten erre a célra gyűjtöttek.

Beth Sarim jelentése: fejedelmek háza

Ez egy San Diego-i kastély volt.
Rutherford halála után eladták, mondván, hogy 'teljesen betöltötte a célját'.
Eredetileg azért épült, hogy a feltámadó ősatyák (Ábrahám, József, Dávid, stb.) ott lakjanak.
A WTS központ NY-ban volt, Rutherford az elnök San Diegoban lakott (állítólag csak télen), ezt azzal indokolták, hogy a börtönben megbetegedett a tüdeje, és az orvos javasolta neki hogy ott lakjon.
Ha valaki tovább kutatna, azt a Jehova Tanúi című könyvben tegye.
Rutherford testvérünk Beth-Sarim lépcsőjén:


Beth-Sarim napjainkban:


A bíró a 700 mérföldes Detroit-i Kongresszusra utazása kezdetén:


Rutherford bíró és Cadillac-je a világválság idején:Rutherford bíró és a vezetői irodája:


Pihenés a kimerítő munka után:

Sofóniás 3:12-13:
12 És meghagyok benned egy alázatos és szerény népet, és ők Jehova nevénél keresnek menedéket. 13 Az Izraelből megmaradtak nem tesznek majd semmi igazságtalanságot, nem szólnak hazugságot, és szájukban nem találtatik csalárd nyelv;
Példabeszédek 11:2:
2 Elbizakodottság jött? Akkor gyalázat jön; de a szerényeknél bölcsesség van.
1Thimoteus: 2:9:
9 Az asszonyoktól hasonlóképpen azt kívánom, hogy jól rendezett ruhában, szerénységgel és józan gondolkodással ékesítsék magukat, nem különféle hajfonatokkal, meg arannyal vagy gyöngyökkel vagy nagyon drága ruhaneművel,
Máté 19: 23-24:
23 Jézus pedig ezt mondta a tanítványainak: „Bizony mondom nektek, hogy a gazdagnak nehéz lesz bejutni az egek királyságába. 24 Ismét mondom nektek, hogy könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten királyságába.”

Márk 10:24-25:
Erre Jézus ismét ezt mondta nekik: „Gyermekeim, milyen nehéz bemenni az Isten királyságába! 25 Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten királyságába.”
Jakab 2:5-10:
5 Figyeljetek, szeretett testvéreim! Nem úgy van-e, hogy az Isten azokat választotta ki, akik a világot tekintve szegények, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei legyenek a királyságnak, amelyet az őt szeretőknek ígért? 6 Ti azonban meggyaláztátok a szegényt. A gazdagok nemde elnyomnak és törvényszékek elé vonszolnak benneteket? 7 Nemde káromolják azt a kiváló nevet, amelyről elneveztettetek? 8 Mármost, ha mindig eleget tesztek a királyi törvénynek az írás szerint: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, igen jól teszitek. 9 De ha továbbra is kivételeztek, bűnt követtek el, mert a törvény megfedd titeket mint törvényszegőket.
10 Mert aki az egész Törvényt megtartja, de egyetlen pontban hibás lépést tesz, az megsértője lett valamennyinek.

Máté 6:19-21:
19 Ne gyűjtsetek tovább kincseket magatoknak a földön, ahol moly és rozsda emészt, és ahol tolvajok törnek be és lopnak. 20 Inkább az égben gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol nem törnek be és nem lopnak tolvajok. 21 Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése