2012. február 14., kedd

Olvasóim küldték 11.

Az érem másik oldala!

MJ által felvetett észrevételekre, véleményekre szeretnék reagálni. MJ érvei a JT tanításaiból szellemiségéből fakadnak. MJ jó szándéka, jóhiszeműsége nem kétséges.


A szervezet építéséről /amit hiányol JJ-től/ : „ Ha Jehova nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha Jehova nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök.”127. Zsolt. 1. Ök. ford.

Régi russelli szövegek ismerete, valamint a Társulat kezdete, indulása nagyon is lényeges, mert amilyen az alap, olyan a felépítmény is. Ha – amint Russell saját írásairól állította – Jehovától származtak, és annak nem elfogadása Isten szavának visszautasítása, akkor a mai vezetés igen messze távolodott az „igazságtól”.

Ha piramis számítgatásokra épültek a tanítások, akkor nem a Bibliára és Krisztusra épültek.Ezek a tanítások nem csupán kezdeti félreértések voltak – ahogyan MJ érvelt –, hanem hamis tanítások, hamis próféciák. Amiket nem csak Russell talált ki, hanem az utódai is, hiszen folyamatosan jöttek az újabb és újabb dátumok, amik nem teljesedtek be.

Krisztus azt mondta: Kövess engem! Nem Russellt, semmilyen más személyt/személyeket, tanításokat, hanem Krisztust! A Jelenések könyvében azt mondja: végy tőlem szemgyógyító írt… , számtalan helyen egy személyes kapcsolatra hív Jézus, közvetítők nélkül!
JT-i az igazság birtokosainak vélik magukat, miközben az Igazsággal szóba se állnak! Jézusra mondja az Ige, hogy Ő az út, az élet és az igazság. Jézus Krisztussal egyetlen Tanú sem áll szóba, ha mégis, akkor kiközösítik. Szenteld meg őket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság – hangzik a Szentírásban. /János 17:17./
Az Ige tanulmányozásáról az Az Őrtorony 2001. augusztus 1.-i száma a 14. oldalon így fogalmaz:
„egy érett kereszténynek egységben és teljes összhangban kell lennie hívőtársaival a hitben és az ismeretben. A Biblia megértését illetően nem hangoztatja személyes véleményét, és nem ragaszkodik hozzá, sem nem alakít ki saját elképzeléseket. Inkább teljesen megbízik az igazságban úgy, ahogyan azt Jehova Isten a Fián, Jézus Krisztuson és a hű és értelmes rabszolgán keresztül kinyilatkoztatja."

Hogy került be egy közvetítő? Ráadásul ez a közvetítő állandóan változtatja a véleményét hivatkozva a teljes délig tartó világosságra.
Tanítottak "a" verziót, majd "b" verziót és ismét "a" verziót. Ez haladás? Ez csiki-csuki!

Az Evangélium hirdetéséről: bárcsak az Evangéliumot hirdetnék a Tanúk, és nem egy szervezet állandóan változó tanításait. Bárcsak nem az óraleadási kényszer miatt hirdetnek az Evangéliumot, bárcsak a Szent Szellem vezetné őket, hogy mikor és kinek beszéljenek valóban az Evangéliumról.

A segítségnyújtásról: egyetlen hajléktalanszállót, egyetlen idősek otthonát, egyetlen óvodát sem üzemeltet a szervezet, pedig pénz bőven lenne rá. Azt mondják, ők nem népjóléti intézmény, ők az örök életet viszik el az embereknek. Üdvösség /megmentés/ viszont Krisztus által van, Ő ad örök életet és nem egy emberi szervezet. Ha egy ember, egy közösség életében a Krisztus az alap / mert más fundamentum nem adatott/ akkor annak meg kell látszódnia, annak jó gyümölcsöket kell teremnie. Nem mesterségesen ráaggatni a fára, hanem teremnie, nem egyéni erőlködés hatására, hanem a Szent Szellem munkája által.

A vitakérdésről: a vitakérdés nem egy szervezetben dől el, hanem minden egyes ember életében, hogy Istent vagy Sátánt választja, és ezt nem sajátíthatja ki egyetlen vallásszervezet sem.
MJ. azt írja a Szentírással és Istennel kell foglalkozni. Nagyon helyesen, jól mondja.
A Szentírásban viszont nincsenek hamis próféciák, nincs más közbenjáró csak az Úr Jézus Krisztus. A Szentírásban az ítélet egyedül Jézus Krisztus hatáskörébe tartozik.
Aki átveszi ezt a szerepet, arról az Ige az mondja, hogy az Antikrisztus.

Metanoia 

előzmény: http://jehovatanui.blog.hu/2011/01/08/beszelgetes_fair_play

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése