2012. február 14., kedd

Zárójelentés

Ezt a zárójelentést annak bizonyítása végett hozzuk nyilvánosságra, hogy bizonyítsuk, a szektás tagság káros a személyiségre. Az alábbi zárójelentés egy olyan 17 éves fiatalé, aki keresztelkedés után 16 hónappal kórházba került. A konkrét esetről bővebb információkat email címünkön szívesen adunk. A zárójelentés nem fontos részleteit zárójelbe téve összefoglaltuk. A kiállító intézmény (1994. januárjában) a Fővárosi János Kórház Kihelyezett Psychiátriai Osztálya, a Budapest, II. ker. Pozsonyi u. 10-12. sz. alatt található. Az intézményben kezeltek közül, csak mi 3 Jehova Tanúja betegről tudunk, ennél még több is lehetséges. Az egyik kerületi ideggondozóban Budapesten 6 Jehova Tanúját kezelnek hasonló tünetekkel. Az itt közölt zárójelentést Dr. Peres Aladár, osztályvezető főorvos írta alá, valamint az azóta ismertté vált Dr. Huszár László, aki a kezelést végezte. A zárójelentés alatt néhány magyarázat található.

Zárójelentés

Név: érintett kérésére nem hoztuk nyilvánosságra
Lakik: Budapest
Felvételkor 17 éves volt, 1,5 hónapos kezelést kapott a kórházban

Kórelőzmény: kerületi ideggondozói beutalóval érkezett a beteg szülei kíséretében. Felvételkor szédülésről, gyengeségről, kimerültségről panaszkodott, segítségünket kérte, hogy gyógyítsuk ki a jelenlegi nagyon rossz állapotából mely, már számára is elviselhetetlen.
Kórelőzményében jelentős testi megbetegedés nem szerepel.
Szülei elmondása alapján az utóbbi két évben magatartás- és életvitelbeli, érdeklődésköri változások következtek be a betegnél.

Belgyógyászati állapot:
(mindenben teljesen egészségesnek tekinthető, egy furcsa kivétellel)
Vérnyomás: 140/90 Hgmm pulzusszám percenként: 100

Neurológiai állapot:
(minden rendben)

Pszichés állapot:
Érzékszervei által észleli, érzékeli a külvilágot, az érzékelt benyomásokat felfogja és megérti. Figyelme felkelthető, de hullámzó, saját belső világára összpontosul, nehezebben terelhető. Kezdeményezőkészség és rögtönzésre való képesség betegesen csökkent.
Tájékozódó-képessége hiánytalan. Tudata éber, de beteges tartalmak által áthatott. Elégtelen változékonyság. Gondolkodása normotempójú, szűkebb körű, elvont jellegű, kissé szélsőséges. Tartalmilag vallásos tévtanok, eufóriás, teret nyerő színezettel. Hallomások, látomások és más hallucinációk figyelhetők meg. Felvételekor hallomásokra és látomásokra utaló magatartásbeli sajátosságok figyelhetők meg. Hangulata szélsőséges, vegyes. Autisztikus (fantáziák világában élő) elszigetelődő személyiségre jellemző folyamatok figyelhetők meg. Ösztönéletében suicid (öngyilkos) elképzelések, késztetések megléte.

Terápia: napi 3 x Leponex, 1 Pipolphen és 20 mg Fluanxol

Összefoglalás: A beteget első alkalommal ideggondozói beutaló alapján vettük fel osztályunkra. Szülei szerint az utóbbi két évben magatartás és életvitelbeli, érdeklődésköri változások következtek be a betegnél. Felvételét megelőzően fokozatosan negatív szemléletűvé, autisztikussá vált, elszigetelődésre jellemző folyamatok jellemezték. Osztályunkon való kezelése alatt, a kórházi kezelést mindvégig elfogadta, betegségbelátása fokozatosan kialakult, öngyilkos gondolataival megnyugtatóan szembehelyezkedett.

Diagnozis: M. Bleuler incip.

A felállított diagnózis M. Bleuler incip. Ennek magyarázata az, hogy a tünetek és a beteg viselkedése e korra utaltak. 1993-94 fordulóján Magyarországon a valláspatológiai kutatás és kezelés a pszichiátriában nagyon gyermekcipőben járt, mondhatni válságban volt. Ma már nem biztos, hogy ezt a diagnózist állítaná fel egy valláslélektannal is foglalkozó pszichiáter. A kezelőorvos (Dr. Huszár László) sem lett valláslélektannal foglalkozó orvos, mint ismeretes a mentsruációs tüneteggyüttes pszichiátriai kérdéseinek lett a magyarországi kiváló kutatója. Az viszont vitathatatlan tény, hogy a körümények, a beteg viselkedése és a tünetek mindenféleképpen az M. Bleuler incip.-re utalnak. Ha az volt akkor is súlyos az eset, mert ezt váltotta ki a beteg vallása; ha a diagnózis téves akkor is súlyos az eset, mert a beteg vallása M. Bleuler incip.-el egyenértékű kórt idézett elő!
 
forrás: http://bikbak.uw.hu/ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése