2012. december 3., hétfő

...repül a nehéz kő ki tudja hol áll meg...

Mostanában ezt küldözgetik a tanúk egymásnak körlevélben:


Dániel 2:34,35,44,45

A visiting Brother gave a very interesting talk recently. He spoke very slowly and clearly so all of the friends were able to follow along closely
.. The speaker made an interesting point about our printed illustrations that had escaped m y notice; If you have a 'Your Will Be Done on Earth' book available (1958) turn to page 112. Here is a picture of Daniel's dream image
.. Notice where the stone is that is 'cut from the mountain of Jehovah 's universal sovereignty.' Pretty close to the mountain, (note the image) 


Egy vendég testvér egy nagyon érdekes nyilvános előadást tartott nemrég. Nagyon érthetően és lassan beszélt, így az érdeklődő batátaink is követni tudták az előadást.

... Az előadó az egyik pontban kiemelte a kiadványokban szereplő képek fontosságát, - ami elkerülte a figyelmemet-, ha megvan neked a "Legyen meg az akaratod" (1958) című könyv, akkor lapozz a 112. oldalra. Itt van a kép Dániel látomásáról.

... Figyeld meg hol van a kő, ami Jehova egyetemes szuverenitását jelképező hegyéről vált le. Nagyon közel a hegyhez (figyeld meg a képen)


Now open your 'Pay Attention to Daniel's Prophecy' book (1999) to page 58
. Notice where the stone is n ow some 40 years later!(closer to the image!) An amazing comparison!

Most nyisd ki a Figyelj Dániel próféciájára című könyvet (1999) és lapozz az 58. oldalra.


... Figyeld meg most, hogy 40 évvel később hol van a kő! (sokkal közelebb az állóképhez!) Elképesztő összehasonlítás!

Finally, open a copy of the brochure 'Keep On the Watch' (2004) to page 15
.. Do you see where the stone is now?

  És végül, nyisd ki a Kitartóan virrasszatok című füzetet (2004) a 15. oldalon.


... Látod, hogy hol van a kő MOST?

This comparison of the illustrations shows where we are in the stream of time and how close we really are to the start of the great tribulation
.. Our illustrations really do teach us!

  Ezeknek a képeknek az összehasonlítása megmutatja nekünk, hogy hol állunk az idő áramlásában, és hogy igazából milyen közel állunk a végső nagy csapás kezdetéhez.

... A kiadványokban levő képek valóban tanítanak minket!

Nekem erről az utolsó mondatról ez jut eszembe:
Őrtorony dogmák 'szöges' ellentétben
A Dániel próféciájának magyarázatához kapcsolódó cikk: Kölcsönvett próféciák

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése